Canghennau

Cymru

Cydweithio dros Gymru

Mae’r gangen Cymru’n gartref ar gyfer ein haelodau sydd yn byw ac yn gweithio yna.

Ein Ymgyrchion

Ein Ymgyrchion

Pwerau Newydd I Gymru

Byddai hyn yn cryfhau ddatganoli yng Nghymru gan roi mwy o lais i bobl dros y materion sy’n effeithio arnyn nhw. Byddai hyn yn cynnwys y pŵer i alw refferendwm am annibyniaeth gan roi’r dewis dros ddyfodol Cymru yn nwylo’r Cymry.

Gwellau gwasanaethau cyhoeddus

Bydd hyn yn cynnwys gwasanaethau cyhoeddus mwy cynhwysfawr sy’n anelu at gefnogi pawb pryd bynnag y bydd ei angen arnynt.

Hybu Busnes

Mae hyn yn golygu cefnogi busnesau yng Nghymru ac ymgyrchu i gael system dreth symlach i’r Deyrnas Unedig yn gyfan gwbl.

Tîm

Alex Tamblyn

Cadair Gymraeg (dros dro)

Mae Alex wedi graddio yn y Gyfraith ac erbyn hyn yn astudio am Radd Meistr ym Mhrifysgol Aberystwyth mewn Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol.